title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Investing s.r.o.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
002 Zmluva o postúpení pohľadávky 26.9.2018 27.9.2018 METRO Bratislava a.s.
001 Zmluva o poskytnutí právnych služieb a odmene advokáta 29.6.2018 29.6.2018 840,00 JUDr. Henrieta Danišová, advokátka