title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
076 Dodatok č.9 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 30.12.2016 1.1.2017   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava
075 Dodatok č.11 k Zmluve o poskytovaní bezpečnostných služieb 22.12.2016 23.12.2016 5,39 Eur/hod/ 1 osoba B.O.B. Security. spol. s r.o. Ľubietovská 16 851 01 Bratislava
074 ZMLUVA O NÁJME č. NA 002/16 22.12.2016 1.1.2017 4 320,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772
073 ZMLUVA O NÁJME č. NA  001/16 16.12.2016 1.1.2017 2 016,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok Ing. Miloš Benčíč.M+D Trenčianska 31, 821 09 Bratislava IČO: 13 991 931
072 Ddatok č.2 k zmluve o nájme č.70/15 15.12.2016 16.12.2016 8 604,00 Eur/rok BAM s.r.o. Obchodná 72, 811 06 Bratislava IČO: 47 033 819
071 ZMLUVA O NÁJME č. NA 011/16 15.12.2016 1.1.2017 7 344,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok BAM s.r.o. Obchodná 72, 811 06 Bratislava IČO: 47 033 819
070 Zmluva a dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.12.2016 14.12.2016 10,00 Eur aktivácia Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
069 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP 020/16 7.12.2016 1.1.2017 2160,00 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava IČO: 45 948 992
068 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP 014/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok Stanislav Rigáň Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 41 120 931
067 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP 002/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok KŠP s.r.o. Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava IČO: 35 738 642
066 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP004/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Prikler Michal
065 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP017/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Randjak Ľuboš
064 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP019/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Ing. Radoslav Makovínyi
063 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č.NP 003/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok Heerová Marta
062 Z M L U V A o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 011/16 7.12.2016 1.1.2017 864,00 Eur/rok Prof.Dr. Ján Bakoš
061 Z M LU V A o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
060 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č.NP 022/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok Milan Čulen
059 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP010/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  RNDr. Vladimír Jorík
058 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP023/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Ing. Egon Patzko
057 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP016/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Starunská Soňa
056 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP008/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Ing. Miškovičová Jana
055 ZMLUVA O NÁJME č. NA 010/16 10.12.2016 1.1.2017 2 160,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45 450 749
054 ZMLUVA O NÁJME č. NA 007/16 7.12.2016 1.1.2017 1 728,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok IT-CONIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46 440 372
053 ZMLUVA O NÁJME č. NA 008/16 7.12.2016 1.1.2017 1 836,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716
052 ZMLUVA O NÁJME č. NA  009/16 8.12.2016 1.1.2017 4 608,00 Eur/rok+648,00 Eur/rok AURIGEMA s.r.o. J.G. Tajovského 3550/4 07101 Michalovce IČO:45 465 932
051 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 015/16 7.12.2016 1.1.2017 864,00 Eur/rok Urdovič Tomáš
050 Z M L U V A o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 012/16 7.12.2016 1.1.2017 864,00 Eur/rok Rasoul Marko
049 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP001/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok Ing. katarína Gondová Černyševského 35, 851 01 Bratislava IČO: 32 209 355
048 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP003/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Heerová Marta
047 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP013/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45 450 749
046 Dodatok č.12 k zmluve o nájme č. 037/01 7.12.2016 1.1.2017  15 056,50 Eur/rok METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12, 851 05 Bratislava IČO: 35795298
045 ZMLUVA O NÁJME č. NA 003/16 7.12.2016 1.1.2017 2160,00 Eur/rok JUDr. Maroš Palík - advokát Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratisalva IČO: 30869056
044 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP009/16 7.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Bolek Jozef
043 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP018/16 6.12.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Maršalova Eva
042 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP021/16 30.11.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Mgr. Danka Lenčéšová
041 Z M L U V Ao prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP005/16 29.11.2016 1.1.2017 432,00 Eur/rok  Tran Nam Ha
040 Dodatok č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA č. BA/2016/97 8.11.2016 24.11.2016   SLOVENSKÝ VEODOHOSODÁRRSKY PODNIK, štátny podnik (povinný z VB) Západoslovenská distribučná, a.s.(oprávnený z VB)
039 Dodatok č. 5 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 22.11.2016 23.11.2016   Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18 815 63 Bratislava
038 Nájom nebytových priestorov + Nájom vonkajšej plochy 10.11.2016 1.1.2017 8 640,00 Eur/rok + 216,00 Eur/rok EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko Osloboditeľov 66, 040 17 Košice IČO:31818714
037 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný intenet 31.10.2016 31.10.2016 11,96 Eur aktivácia + 29,16 Eur/mes Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
036 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 76/16 17.10.2016 18.10.2016 12 045,60 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
035 ZMLUVA O NÁJME 14.10.2016 14.10.2016 480,00 Eur Wandal Production, s. r. o. Mikulášska 1/a, 811 01 Bratislava IČO: 36 787 311
034 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 76/16 11.10.2016 12.10.2016 10 324,80 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
033 Dodatok č.4 k ZMLUVE O NÁJME POZEMKU evidenčné číslo SAP nájomcu: 1000113528 uzavretej dňa 16.10.2015 20.9.2016 1.10.2016 71,40 Eur/deň Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
032 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 73/15 31.8.2016 1.10.2016 10 324,80 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
031 ZMLUVAOZRIADENÍ VECNÉHOBREMENA uzatvorená podľa ust. § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka 21.9.2016 23.9.2016 840 Eur jednorazovo   + 60 Eur/rok PROFINEX estate, s.r.o. Horná 41 974 01 Banská Bystrica
030 Dodatok č. 1k ZMLUVE O NÁJME POZEMKU 12.9.2016 1.10.2016 10 080,00 Eur/rok SUBCENTRO s.r.o. Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava, SR IČO: 44 741 871  a AQUATERM, spoi, s r, o. Starhradská 10, 851 05 Bratislava IČO: 31 327 087
029 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 76/16 11.8.2016 15.8.2016 6 883,20 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
028 Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle ust.§269 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v planom znení 12.8.2016 13.8.2016 podľa cenníka v zmluve za skutočne vykonané práce      (max.cena za 1 balík služieb 10533,49 Eur) MIDDLEMAN s.r.o. Jasovská 5 851 07 Bratislava
027 Dodatok č.3 k ZMLUVE O NÁJME POZEMKU evidenčné číslo SAP nájomcu: 1000113528 uzavretej dňa 16.10.2015 27.7.2016 1.8.2016 71,40 Eur/deň Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
026 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA č. BA/2016/97 25.7.2016 2.8.2016 1330,00 Eur SLOVENSKÝ VEODOHOSODÁRRSKY PODNIK, štátny podnik (povinný z VB) Západoslovenská distribučná, a.s.(oprávnený z VB)
025 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 73/15 14.7.2016 15.7.2016 10 324,80 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
024 DODATOK č. 2 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 22.6.2016 1.7.2016 432,00 Eur/rok Randjak Ľuboš
023 Zmluva o prenájme nehnuteľností za účelom umiestnenia reklamných zariadení 27.6.2016 1.7.2016 30 600,00 Eur/rok Akzent BigBoard, a.s. Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava  IČO: 44 540 957
022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb a odmene advokáta 22.6.2016 1.7.2016 660,00 Eur/mesiac JUDr. Maroš Palík advokát Muchovo nám.12 851 01 Bratislava
021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 6.6.2016 7.6.2016 29,99 Eur/mesiac Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
020 Zmluva o združenej dodávke elektriny 492605 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber,VOP 26.5.2016 4.6.2016 Podľa platného cenníka Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
019 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č.070/15 26.5.2016 1.6.2016 6 453,00 Eur/rok BAM s.r..o. Obchodná 72, 811 06  Bratislava IČO: 47 033 819
018 Dodatok č. 8 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 24.5.2016 26.5.2016   Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie č.1 814 99 Bratislava
017 Zmluva o nájme dopravného prostriedku 12.5.2016 12.5.2016  364,80 Eur/   8 dní AUTO TEAM 4x4, s.r.o. Koceľova 9 821 08  Bratislava
016 Poistá zmluva VPPpožiar,VPPkrádež,VPPzodpovednosť za škodu (Pôvodná zmluva č. 9107040252 zo dňa 25.5.2007 zrušebá k výročnému dňu11.04.2016) 18.5.2016 25.5.2016  1 513,92 Eur/rok UNIQA poisťovňa , a.s. Lazaretská 15 820 07  Bratislava
015 ZMLUVAO BUDÚCEJZMLUVEO ZRIADENÍ VECNÝCHBREMIEN APREVZATÍ ZÁVAZKUev. č. budúceho oprávneného:16/638/121491677-ZoP/ZBZ_VB 23.5.2016 24.5.2016 3 728,00 Eur jednorázovo Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava ako "budúci oprávený" a JÁNOŠÍK Holding s.r.o. Hálova 5 851 01 Bratislava ako "budúci platiteľ"
014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9.5.2016 11.5.2016  29,99 Eur/mesiac Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava  
013 Zmluva a Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 10.5.2016 11.5.2016  29,99 Eur/mesiac Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava
012 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/017/METRO Bratislava 25.4.2016 3.5.2016 18,96 Eur/MWh MET Slovakia, a.s. Mostová 2 811 02 Bratislava
011 Dodatok č.2 k ZMLUVE O NÁJME POZEMKU evidenčné číslo SAP nájomcu: 1000113528 uzavretej dňa 16.10.2015 26.4.2016 1.5.2016 71,40 Eur/deň Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788
010 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretá podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 23.3.2016 24.3.2016 29 700,00 Eur jednorázovo  MENOLLI, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava
009 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave. 31.3.2016 1.4.2016 764,72 Eur/rok Doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
008 DODATOK č. 6 K ZMLUVE O PRENÁJME NEHNUTEĽNOSTÍZA ÚČELOM UMIESTNENIA REKLAMNÝCH ZARIADENÍzo dňa 01. januára 2008 22.3.2016 7644,00 Eur/rok ISPA, spol. s r.o. Kopčianska 92, 851 01  Bratislava 5 IČO: 31328717
007 Dodatok č. 4 k Zmluve o výkone činností v oblasti zraďovania, správy a údržby informačných technológií zo dňa 01.06.2009 24.3.2016 1.4.2016  5328,00 Eur/rok IT-CONFIG s.r.o. Rajecká 16 821 07 Bratislava
006 Dodatok č.3 k zmluve o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 22.3.2016 23.3.2016 1147,10 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01  Bratislava IČO: 45 948 992
004 ZMLUVA O NÁJME č. 76/16 4.3.2016 15.3.2016 3 441,60 Eur/rok Skanska SK a.s. Krajná 29, Bratislava 821 04 IČO: 31 611 788 
003 Dodatok č.3 k Zmluve o dodávaní služieb a prác zo dňa 20.01.2010 22.3.2016 1.4.2016  5 312,74 Eur/rok iner s.r.o. Stachanovksá 29 821 05 Bratislava
002 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIENev. č. oprávneného: 15/565/L13.0102.10.0001/VB uzatvorená podľa § 151 n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 2.2.2016 4.2.2016  2 592,00 Eur jednorazovo Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava
001 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIENev. č. oprávneného: 15/564/L13.0102.10.0002/VB uzatvorená podľa § 151 n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 2.2.2016 4.2.2016 50 544,00 Eur jednorazovo Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava