title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
001 PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO: 35884771 / Nájom nebytových priestorov 30.1.2014 30.1.2014 1989,65 Eur/rok PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO: 35884771
002 NUBIUM s.r.o. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava IČO: 47 545 674 / Nájom pozemku na umiestnenie reklamných zaraidení - postúpenie práv a povinností  10.2.2014 1.1.2014   NUBIUM s.r.o. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava IČO: 47 545 674
003 NUBIUM s.r.o. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava IČO: 47 545 674 / Nájom pozemku na umiestnenie reklamných zaraidení- postúpenie práv a povinností  10.2.2014 1.1.2014   NUBIUM s.r.o. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava IČO: 47 545 674
004 Marek Havran / Nájom vonkajšej plochy 2.4.2014 2.4.2014 382,36 Eur/rok Marek Havran
005 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2014 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
006 FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772 / Nájom nebytových priestorov 17.4.2014 1.5.2014 4410,00 Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772
007 Martin Václavek Mánesovo nám.2 , 851 01 Bratislava IČO: 46 666 834 / Nájom vonkajšej plochy 29.4.2014 1.5.2014 382,36 Eur/rok Martin Václavek Mánesovo nám.2 , 851 01 Bratislava IČO: 46 666 834
008 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4.4.2014 23.4.2014   Slovak Telecom, a.s.
011 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2015 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
013 Starunská Soňa / Nájom vonkajšej plochy 9.6.2014 9.6.2014 382,36 Eur/rok Starunská Soňa
014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4.4.2014 23.4.2014   Slovak Telecom, a.s.
016 PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO:35884771 / Nájom nebytových priestorov 30.6.2014 1.1.1970 1828,32 Eur/rok PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO:35884771
017 Randjak Ľuboš / Nájom vonkajšej plochy 15.8.2014 15.8.2014 382,36 Eur/rok Randjak Ľuboš
017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2016 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
018 JÁNOŠÍK Holding s.r.o. Hálova 5, 851 01 Bratislava IČO: 35 708 883 / Nájom pozemku pre umiestnenie príjazdovej cesty / parkoviska 15.8.2014 16.8.2014 15,00 Eur/m2/rok (1950,00 Eur za 130 m2) JÁNOŠÍK Holding s.r.o. Hálova 5, 851 01 Bratislava IČO: 35 708 883
019 Twin City a.s. Karadžičova 12 821 08 Bratislava IČO: 35 872 214   / Zriadenie a prevádzkovanie sietí v kolektoroch - oprávnený bude uhrádzať povinnému finančnú náhradu za nútené obmedzenie užívania kolektorov 13.8.2014 22.8.2014 -za plynovod v kolektre Chalupokova 1.317 Eur / rok  - za prípojku VN v kolektore Landererova 412,92 Eur /rok počnúc dňom umiestnenia sietí do kolektorov Twin City a.s. Karadžičova 12 821 08 Bratislava IČO: 35 872 214  
020 Maršalová Eva / Nájom vonkajšej plochy 21.8.2014 21.8.2014 382,36 Eur/rok Maršalová Eva
020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4.4.2014 23.4.2014   Slovak Telecom, a.s.
022 Ing. Radoslav Makovínyi / Nájom vonkajšej plochy 12.9.2014 12.9.2014 382,36 Eur/rok Ing. Radoslav Makovínyi
023 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2017 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
023 GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 45948992 / Nájom vonkajšej plochy 29.9.2014 29.9.2014 1147,10 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 45948992
025 AQUATERM, spol. s r.o. Starhradská 10, 851 05 Bratislava IČO: 31327087 / Nájom pozemku za účelom umiestnenia stavby  „Polyfunkčné objekty DOMINO“ 16.10.2014 17.10.2014 7038,00 Eur/rok AQUATERM, spol. s r.o. Starhradská 10, 851 05 Bratislava IČO: 31327087
026 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4.4.2014 23.4.2014   Slovak Telecom, a.s.
027 Urdovič Tomáš / Nájom vonkajšej plochy 14.10.2014 14.10.2014 382,36 Eur/ro Urdovič Tomáš
029 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2018 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
029 Mgr. Danka Lenčéšová / Nájom vonkajšej plochy 11.11.2014 11.11.2014 382,36 Eur/ro Mgr. Danka Lenčéšová
030 VIA-MIA, s.r.o. Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava IČO: 35 890 126 / Nájom oplotenia nachádzajúceho sa na pozemku parc.č. 4691/3, kat. úz. Petržalka na účely umiestnenia reklamného zariadenia 20.11.2014 21.11.2014 180,00 Eur/rok VIA-MIA, s.r.o. Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava IČO: 35 890 126
032 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4.4.2014 23.4.2014   Slovak Telecom, a.s.
032 Ing. Miloš Benčič M+D Trenčianska 31, 821 09 Bratislava IČO: :13 991 931  / Nájom nebytových priestorov 2.12.2014 1.1.2015 2 150,93 Eur/rok Ing. Miloš Benčič M+D Trenčianska 31, 821 09 Bratislava IČO: :13 991 931 
033 FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772 / Nájom nebytových priestorov 2.12.2014 1.1.2015 4410,00 Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772
034 Signum Consalting s.r.o Furdekova 14, 851 03 Bratislava IČO: 36677736 / Nájom nebytových priestorov 2.12.2014 1.1.2015  4 301,86 Eur/ro  Signum Consalting s.r.o Furdekova 14, 851 03 Bratislava IČO: 36677736
035 Mgr. Maroš Palík - advokát Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratisalva IČO: 30869056 / Nájom nebytových priestorov 2.12.2014 1.1.2015  2 150,93 Eur/rok   Mgr. Maroš Palík - advokát Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratisalva IČO: 30869056
035 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2019 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
036 METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12, 851 05 Bratislava IČO: 35795298 / Nájom nebytových priestorov 2.12.2014 1.1.2015  15 056,50 Eur/rok    METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12, 851 05 Bratislava IČO: 35795298
037 IT-CONIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46440372 /  Nájom nebytových priestorov 5.12.2014 1.1.2015  1720,92 Eur/rok  IT-CONIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46440372
038 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4.4.2014 23.4.2014   Slovak Telecom, a.s.
039 Martin Václavek Mánesovo nám.2 , 851 01 Bratislava IČO: 46 666 834 / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Martin Václavek Mánesovo nám.2 , 851 01 Bratislava IČO: 46 666 834
040 Maršalová Eva / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Maršalová Eva
041 Milan Čulen Černyševského 39, 85101 Bratislava 5 IČO: 41 482 123  / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 5.12.2014 764,80 Eur/rok Milan Čulen Černyševského 39, 85101 Bratislava 5 IČO: 41 482 123 
041 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2020 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
042 Ing. Helena Joríková / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Ing. Helena Joríková
043 Bolek Jozef / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Bolek Jozef
044 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4.4.2014 23.4.2014   Slovak Telecom, a.s.
044 Ing. Radoslav Makovínyi / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Ing. Radoslav Makovínyi
045 Prof. Dr. Ján Bakoš / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Prof. Dr. Ján Bakoš
046 Randjak Ľuboš / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Randjak Ľuboš
047 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2021 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
047 GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 45 948 992 / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 1.1.2015 1147,10 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 45 948 992
050 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4.4.2014 23.4.2014   Slovak Telecom, a.s.
050 Starunská Soňa / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Starunská Soňa
051 Stanislav Rigáň Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 41 120 931 / Nájom vonkajšej plochy 5.12.2014 1.1.2015  382,36 Eur/rok Stanislav Rigáň Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 41 120 931
053 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2022 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
053 ALBACO s.r.o. Pifflova 7, 851 01 Bratislava IČO: 35810696 / Nájom nebytových priestorov 16.12.2014 1.1.2015   3 528,00 Eur/rok  ALBACO s.r.o. Pifflova 7, 851 01 Bratislava IČO: 35810696
054 AURIGEMA s.r.o. J.G.Tajovského 3550/4 07101 Michalovce IČO: 45 465 932 / Nájom nebytových priestorov 16.12.2014 1.1.2015 4320,00 Eur/rok AURIGEMA s.r.o. J.G.Tajovského 3550/4 07101 Michalovce IČO: 45 465 932
055 PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO: 35884771 / Nájom nebytových priestorov 19.12.2014 1.1.2015 1989,65 Eur/rok  PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO: 35884771
056 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 4.4.2014 23.4.2014   Slovak Telecom, a.s.
056 Ventas, s.r.o. Milana Marečka 27, 841 08 Bratislava IČO: 45392986 / Nájom nebytových priestorov 18.12.2014 1.1.2015 1740,00 Eur/ro Ventas, s.r.o. Milana Marečka 27, 841 08 Bratislava IČO: 45392986
057 HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716 / Nájom nebytových priestorov 19.12.2014 1.1.2015 1764,00 Eur/ro HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716