title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
057 Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 063/13 19.12.2014 1.1.2015 1764,00 Eur/ro HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716
056 Dodatok č.3 k zmluve o nájme č. 056/10 18.12.2014 1.1.2015 1740,00 Eur/ro Ventas, s.r.o. Milana Marečka 27, 841 08 Bratislava IČO: 45392986
055 Dodatok č.7 k zmluve o nájme č. 025/04 19.12.2014 1.1.2015 1989,65 Eur/rok  PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO: 35884771
054 Zmluva o nájme č. 66/14 16.12.2014 1.1.2015 4320,00 Eur/rok AURIGEMA s.r.o. J.G.Tajovského 3550/4 07101 Michalovce IČO: 45 465 932
053 Dodatok č.5 k zmluve o nájme č. 047/08 16.12.2014 1.1.2015   3 528,00 Eur/rok  ALBACO s.r.o. Pifflova 7, 851 01 Bratislava IČO: 35810696
052 ZLUVA o úhrade správneho poplatku 5.11.2014 6.11.2014 170,00 Eur EUROVIA SK, a.s.
051 Dodatok č.1 k  zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015  382,36 Eur/rok Stanislav Rigáň Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 41 120 931
050 Dodatok č.1 k  zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Starunská Soňa
049 Dodatok č. 3 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 8.12.2014 9.12.2014 Československá obchodná banka, a.s.
048 Dodatok č. 2 k Zmluve o účelovom úvere č. 6734/11/44676 5.12.2014 6.12.2014 Československá obchodná banka, a.s.
047 Dodatok č.1 k  zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015 1147,10 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 45 948 992
046 Dodatok č.1 k  zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Randjak Ľuboš
045 Dodatok č.2 k  zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Prof. Dr. Ján Bakoš
044 Dodatok č.1 k  zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Ing. Radoslav Makovínyi
043 Dodatok č.2 k  zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Bolek Jozef
042 Dodatok č.2 k  zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Ing. Helena Joríková
041 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 5.12.2014 764,80 Eur/rok Milan Čulen Černyševského 39, 85101 Bratislava 5 IČO: 41 482 123 
040 Dodatok č.1 k  zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Maršalová Eva
039 Dodatok č.1 k  zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015 382,36 Eur/rok Martin Václavek Mánesovo nám.2 , 851 01 Bratislava IČO: 46 666 834
038 DODATOK č. 2 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 5.12.2014 1.1.2015 Rasoul Marko
037 Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 058/12 5.12.2014 1.1.2015  1720,92 Eur/rok  IT-CONIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46440372
036 Dodatok č.11 k zmluve o nájme č. 037/01 2.12.2014 1.1.2015  15 056,50 Eur/rok    METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12, 851 05 Bratislava IČO: 35795298
035 Dodatok č.4 k zmluve o nájme č. 038/07 2.12.2014 1.1.2015  2 150,93 Eur/rok   Mgr. Maroš Palík - advokát Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratisalva IČO: 30869056
034 Dodatok č.3 k zmluve o nájme č. 053/09 2.12.2014 1.1.2015  4 301,86 Eur/ro  Signum Consalting s.r.o Furdekova 14, 851 03 Bratislava IČO: 36677736
033 Dodatok č.9 k zmluve o nájme č.009/04 2.12.2014 1.1.2015 4410,00Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772
032 Dodatok č.5 k zmluve o nájme č. 003/04 2.12.2014 1.1.2015 2 150,93 Eur/rok Ing. Miloš Benčič M+D Trenčianska 31, 821 09 Bratislava IČO: :13 991 931 
031 ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 27.11.2014 28.11.2014 6504,00 Eur D.M.K. AUDIT s.r.o.
030 ZMLUVA O PRENÁJME VECIZA ÚČELOM UMIESTNENIA REKLAMNÝCH ZARIADENÍ Uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. zák č. 40/1964Zb. (Občianskeho zákonníka) v platnom znení  20.11.2014 21.11.2014 180,00 Eur/rok VIA-MIA, s.r.o. Kúpeľná 4, 811 02 Bratislava IČO: 35 890 126
029 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 11.11.2014 11.11.2014 382,36Eur/ro Mgr. Danka Lenčéšová
028 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce zo dňa 22.10.2007 9.10.2018 11.10.2018 Roland Bluska, s.r.o.
027 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 14.10.2014 14.10.2014 382,36Eur/ro Urdovič Tomáš
025 Zmluva o nájme pozemku uzatvretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 16.10.2014 17.10.2014 7038,00 Eur/rok AQUATERM, spol. s r.o. Starhradská 10, 851 05 Bratislava IČO: 31327087
023 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 29.9.2014 29.9.2014 1147,10 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 45948992
022 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 12.9.2014 12.9.2014 382,36Eur/rok Ing. Radoslav Makovínyi
021 ZMLUVA O NÁJME ČASTI POZEMKU a ZMLUVA O DIELO 10.9.2014 11.9.2014 39 000 Eur FUXTON, s.r.o.
020 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 21.8.2014 21.8.2014 382,36Eur/rok Maršalová Eva
019 ZMLUVA O UMIESTNENÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ DO KOLEKTOROV 13.8.2014 22.8.2014 za plynovod v kolektre Chalupkova 1.317 Eur/rok, za prípojku VN v kolektore Landererova 412,92 Eur/rok počnúc dňom umiestnenia sietí do kolektorov Twin City a.s. Karadžičova 12 821 08 Bratislava IČO: 35 872 214  
018 ZMLUVA O NÁJME POZEMKU uzavretá v zmysle §. 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 15.8.2014 16.8.2014 15,00 Eur/m2/rok (1950,00 Eur za 130 m2) JÁNOŠÍK Holding s.r.o. Hálova 5, 851 01 Bratislava IČO: 35 708 883
017 Zmluva o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 15.8.2014 15.8.2014 382,36Eur/rok Randjak Ľuboš
016 Dodatok č.6 k zmluve o nájme č. 025/04 30.6.2014 1.1.1970 1828,32 Eur/rok PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO:35884771
015 Dodatok č.1 k Zmluve o budúce] zmluve o zriadení vecných bremien č. 2012/734/331/L12.0102.10.0002 30.6.2014 1.7.2014 Západoslovenská distribučná , a.s.
014 Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 2012/936/331/L12.0102.10.0001 30.6.2014 1.7.2014 Západoslovenská distribučná , a.s.
013 Zmluva o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 9.6.2014 9.6.2014 382,36Eur/rok Starunská Soňa
012 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní poradenskej pomoci 30.5.2014 31.5.2014 Roland Bluska s.r.o.
011 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2015 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
009 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Služba Mobilný intrenet 20.5.2014 21.5.2014 Slovak Telecom, a.s.
008 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 20.5.2014 21.5.2014   Slovak Telecom, a.s.
007 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 29.4.2014 1.5.2014 382,36 Eur/rok Martin Václavek Mánesovo nám.2 , 851 01 Bratislava IČO: 46 666 834
006 Dodatok č.8 k zmluve o nájme č. 009/04 17.4.2014 1.5.2014 4410,00Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772
005 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 04/2014 4.4.2014 23.4.2014   Západoslovenská distribučná, a.s.- budúci oprávnený Subcentro, s.r.o. - platiteľ
004 Zmluva o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 2.4.2014 2.4.2014 382,36Eur/rok Marek Havran
003 Dodatok č.1 k ZMLUVE O NÁJME č. BA/BA/00/00/2012 10.2.2014 1.1.2014   NUBIUM s.r.o. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava IČO: 47 545 674
002 Dodatok č.2 k ZMLUVE O PRENÁJME č. ČE/BA/29/09/2003/Metro I 10.2.2014 1.1.2014   NUBIUM s.r.o. Trenčianska 55, 821 09 Bratislava IČO: 47 545 674
001 Dodatok č.5 k zmluve o nájme č.025/04 30.1.2014 30.1.2014 1989,65 Eur/rok PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO: 35884771