title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
002 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1 841 52 Bratislava IČO: 00492736 / Nájom pozemkov 15.1.2013 17.1.2013 366,46 Eur/rok  Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1 841 52 Bratislava IČO: 00492736
003 OFIS-BAU, s.r.o. Muchovo nám. 1, 851 01 Bratislava IČO: 35762381 / Ukončenie nájmu nebytových priestorov 18.2.2013 19.2.2013   OFIS-BAU, s.r.o. Muchovo nám. 1, 851 01 Bratislava IČO: 35762381
004 Panorama byty, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava IČO: 46627596 / Nájom pozemkov 22.2.2013 22.2.2013 768 Eur/rok  Panorama byty, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10 811 02 Bratislava IČO: 46627596
005 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 2012/936/331/L12.0102.10.0001 28.2.2013 7.3.2013   Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení Enermont s.r.o.
006 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 2012/734/331/L12.0102.10.0002 28.2.2013 7.3.2013   Západoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení Enermont s.r.o.
007 STAV - EXCLUSIVE s.r.o. Muchovo nám. 12, 85101 Bratislava IČO: 45457221 / Nájom pozemkov 5.4.2013 6.4.2013 120,00  STAV - EXCLUSIVE s.r.o. Muchovo nám. 12, 85101 Bratislava IČO: 45457221
008 Dodatok č.10 k Zmluve o poskytovaní ochranných bezpečnostných služieb 25.3.2013 25.3.2013  5,39 Eur/hod/ 1 osoba  B.O.B. Security. spol. s r.o.
009 Sarkoziová Žaneta / Nájom vonkajšej plochy 15.4.2013 28.5.2013 382,37 Eur/rok Sarkoziová Žaneta
010 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6 574 256 969 / verzia poistnej zmluvy: 1 18.4.2013 18.4.2013  119,00 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
011 Havarijné poistenie motoroivých vozidirl - EuroKasko, poistka č. 6 574 200 199 / verzia 1 18.4.2013 18.4.2013  294,03 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
012 Havarijné poistenie motoroivých vozidirl - EuroKasko, poistka č. 6 574 195 991 / verzia 1 18.4.2013 18.4.2013  171,89 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
013 Havarijné poistenie motoroivých vozidirl - EuroKasko, poistka č. 6 574 195 019 / verzia 1 18.4.2013 18.4.2013  348,63 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
014 IMAGEWELL, s.r.o. Zochova 16, 811 03 Bratislava IČO: 35787929 / Prenájom časti nehnuteľnosi na inštaláciu reklamn. panelu v počte 1 až 4 kusy 20.5.2013 21.5.2013 3187,20 Eur / 1 reklamná plocha / zľava podľa počtu ks  IMAGEWELL, s.r.o. Zochova 16, 811 03 Bratislava IČO: 35787929
015 Limotransfer s.r.o. Mánesovo nám. 8, 851 01 Bratislava IČO: 44160674 / Nájom vonkajšej plochy 28.5.2013 28.5.2013 382,37 Eur/rok Limotransfer s.r.o. Mánesovo nám. 8, 851 01 Bratislava IČO: 44160674
016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. ... 29.4.2013 11.6.2013   Západoslovenská  distribučná, a.s. v zastúpení Enermont s.r.o.a Dalkia a.s.
017 Andrea Beseová Furdekova 8, 851 03  Brartisalva IČO: 45728551 / Nájom nebytových priestorov 25.6.2013 1.7.2013 1764,00 Eur/rok Andrea Beseová Furdekova 8, 851 03  Brartisalva IČO: 45728551
018  Zmluva o poskytovaní verejných služieb 17.6.2013 17.6.2013  198/mes + 54/mes  GTS Slovakia, s.r.o
019 Urdovič Tomáš / Nájom vonkajšej plochy 26.6.2013 26.6.2013 382,37 Eur/rok Urdovič Tomáš
020 Vacula Karol / Nájom vonkajšej plochy 23.7.2013 23.7.2013 382,37 Eur/rok Vacula Karol
022 Dodatok Ponuka E.Výhoda 28.10.2013 1.11.2013  zľava z ceny el.  ZSE Energia, a.s.
023 ISPA, spol. s r.o. Kopčianska 92, 851 01  Bratislava 5 IČO: 31328717 / Prenájom časti pozemkov za účelom osadenia reklamných zariadení typu billboard 12.11.2013 1.1.2014 Zmena špecifikácienehnuteľností k premńájmu ISPA, spol. s r.o. Kopčianska 92, 851 01  Bratislava 5 IČO: 31328717
024 Zmluva o poskytovaní poradenskej pomoci 20.11.2013 21.11.2013 24 Eur/hod  Roland Bluska s.r.o.
025 Václavková Martina / Nájom vonkajšej plochy 27.11.2013 27.11.2013 382,37 Eur/rok Václavková Martina
026 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 29.11.2013 3.12.2013 6 500,00  D.M.K. AUDIT s.r.o.
027 GROUP PC TEAM s.r.o. Pifflova 3, 851 01 Bratislava IČO: 35899999 / Nájom nebytových priestorov 4.12.2013 1.1.2014 1147,25 Eur/rok GROUP PC TEAM s.r.o. Pifflova 3, 851 01 Bratislava IČO: 35899999
028 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
029 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
030 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
031 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
032 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
033 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
034 Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb 3.12.2013 4.12.2013    Slovak Telecom, a.s.
035 Dodatok č.2 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 5.12.2013 6.12.2013    Československá obchodná banka, a.s.
036 HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716 / Nájom nebytových priestorov 13.12.2013 1.1.2014 1764,00 Eur/ro HBM Invest s.r.o. Michalská 16, 811 02  Bratislava IČO: 35903716
037 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky  18.12.2013 20.12.2013 bezodplatne Hlavné mesto Slovenskej republiky   Bratislava
038 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateľovi 19.12.2013 19.12.2013 67,74  Generali Slovensko poisťovňa a.s.
039 Dodatok č. 6 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskerj republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 19.12.2013 24.12.2013   Hlavné mesto Slovenskej republiky   Bratislava
040 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1 841 52 Bratislava IČO: 00492736 / Nájom pozemkov 20.12.2013 21.12.2013 366,46 Eur/rok Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1 841 52 Bratislava IČO: 00492736