title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
001 PhDr. Zlatica Magátová - MAG móda Plus Farského 20, 851 01 Bratislava IČO: 34448462 / Nájom vonkajšej plochy 1.1.2012 1.1.2012 382,37 Eur/rok PhDr. Zlatica Magátová - MAG móda Plus Farského 20, 851 01 Bratislava IČO: 34448462
001 Dodatok č.2 k Zmluve o vykonávaní účtovníctva 1.1.2012 1.1.2012 166 Eur/mes + 1 Eur/ 1 pol. + ročná uzáv. 350 Eur D.M.K. CONSULTING s.r.o.
002 TECO, spol. s r.o. Staré záhrady 18, 821 05 Bratislava IČO: 31349404 / Nájom nebytových priestorov, zmena ceny za služby 1.1.2012 1.1.2012  3 226,46 Eur/rok TECO, spol. s r.o. Staré záhrady 18, 821 05 Bratislava IČO: 31349404
003 FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772 / Nájom nebytových priestorov, zmena ceny za služby 1.1.2012 1.1.2012  8 399,76 Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772
004 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného  bremena 11.1.2012 11.1.2012   Ballymore Real  Estate, s.r.o.
005 ALBACO s.r.o. Pifflova 7, 851 01 Bratislava IČO: 35810696 / Nájom nebytových priestorov, zmena ceny za služby 16.1.2012 1.2.2012  3 234,00 Eur/rok ALBACO s.r.o. Pifflova 7, 851 01 Bratislava IČO: 35810696
006 Dodatok č.2 k ZMLUVE o DIELO na spracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie" (č.zhotoviteľa 1010-00) 18.1.2012 19.1.2012  236 400,00 Alfa 04 a.s. v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účatníka združenia,       PIO KERAMOPROJEKT, a.s. v postavení účastníka združenia a REMING CONSULT a.s. v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej 07.09.2007
007 IT-CONFIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46440372 / Zmena zmluvnej strany Zmluvy na strane zhotoviteľa 23.1.2012 23.1.2012  382,37 Eur/rok IT-CONFIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46440372
008 Rigáňová Soňa / Nájom vonkajšej plochy 30.1.2012 1.2.2012  382,37 Eur/rok Rigáňová Soňa
010 Zmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach na realizáciu stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafáriko nám." 25.1.2012   Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
011 Zmluva o vykonanáí preložky Elektroenergetického zariadenia Č.Zml. 1222100006-ZoVP 1.2.2012 2.2.2012   ZSE Distribúcia , a.s.
012 Zmluva o vykonanáí preložky Elektroenergetického zariadenia Č.Zml. 1222100007-ZoVP 1.2.2012 2.2.2012   ZSE Distribúcia , a.s.
013 JUDr. Henrieta Danišová, advokátka Muchovo nám.1, 851 01 Bratislava IČO: 6062186020 / Nájom nebytových priestorov, zmena fakturačného obdobia 31.1.2012 31.1.2012  6452,78 Eur/rok JUDr. Henrieta Danišová, advokátka Muchovo nám.1, 851 01 Bratislava IČO: 6062186020
014 Janko Karol / Nájom vonkajšej plochy 15.2.2012 1.3.2012 382,37 Eur/rok Janko Karol
014 Dodatok č.9 k Zmluve o poskytovaní ochranných bezpečnostných služieb 20.2.2012 3.3.2012  5,20 Eur/hod/ osoba B.O.B. Security, spol. s r,o,.
015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí stavby  27.2.2012 28.2.2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
016 Ventas, s.r.o. Milana Marečka 27, 841 08 Bratislava IČO: 45392986 / Nájom nebytových priestorov, zmena výmery 1.3.2012 1.3.2012  1 764,00 Eur/rok Ventas, s.r.o. Milana Marečka 27, 841 08 Bratislava IČO: 45392986
017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí stavby  14.3.2012 15.3.2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
018  Janko Karol / Zmena EČ parkovaného vozidla  13.3.2012 13.3.2012 382,37 Eur/rok  Janko Karol
019 MŠB - exclusive s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 44634994 / Nájom nebytových priestorov 19.4.2012 1.5.2012  8 203,20 Eur/rok MŠB - exclusive s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 44634994
020 Dodatok č.19 k Zmluve o dielo zo dňa 30.03.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 24.3.2012 25.3.2012 zľava 20% OFIS-BAU,. s.r.o.
021 MŠB - exclusive s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 44634994 / Nájom nebytových priestorov, zmena výmery 26.4.2012 1.5.2012    8 820,00 Eur/rok MŠB - exclusive s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 44634994
022 ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV č. 08 88 0280 12 00 10.5.2012 11.5.2012  1,00 Eur Hlavné mesto SR Bratislava
023 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 88 0706 11 00 10.5.2012 11.5.2012   Hlavné mesto SR Bratislava
024 Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 10.5.2012 11.5.2012   Hlavné mesto SR Bratislava
025 Poistná  zmluva Auto & Voľnosť PZP č. 9259445158 9.5.2012 18.4.2012  145,20 UNIQA poisťovňa, a.s.
026 Poistná  zmluva Auto & Voľnosť PZP č. 9259445160 9.5.2012 18.4.2012  145,20 UNIQA poisťovňa, a.s.
027 Poistná  zmluva Auto & Voľnosť PZP č. 9259445159 9.5.2012 18.4.2012   96,24 UNIQA poisťovňa, a.s.
028 Poistná  zmluva Auto & Voľnosť KASKO č.3007007894 17.5.2012 18.4.2012  584,50 UNIQA poisťovňa, a.s.
029 Poistná  zmluva Auto & Voľnosť KASKO č.3007007895 17.5.2012 18.4.2012  395,40 UNIQA poisťovňa, a.s.
030 Poistná  zmluva Auto & Voľnosť KASKO č.3007007890 17.5.2012 18.4.2012  281,69 UNIQA poisťovňa, a.s.
032 Roland Bluska s.r.o. Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava IČO: 46490761 / Zmena zmluvnej strany Zmluvy na strane zhotoviteľa 28.5.2012 28.5.2012  382,37 Eur/rok Roland Bluska s.r.o. Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava IČO: 46490761
033 Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 17.05.2011 8.6.2012 9.6.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a  Emerald Property Group s.r.o.
034 Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO na spracovanie a dodanie dokumentácie na výber zhotoviteľa stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafáriko nám." (č.zhotoviteľa 1011-00) 14.6.2012 15.6.2012   Alfa 04 a.s. v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účatníka združenia,      PIO KERAMOPROJEKT, a.s. v postavení účastníka združenia a REMING CONSULT a.s. v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej 07.09.2007
035 Dodatok č.3 k ZMLUVE o DIELO na spracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie" (č.zhotoviteľa 1010-00) 15.6.2012 16.6.2012 840 000,00  Alfa 04 a.s. v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účatníka združenia,      PIO KERAMOPROJEKT, a.s. v postavení účastníka združenia a REMING CONSULT a.s. v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej 07.09.2007
036 TECO, spol. s r.o. Staré záhrady 18, 821 05 Bratislava IČO: 31349404 / Nájom nebytových priestorov, zmena ceny  20.6.2012 1.7.2012  2151,00 Eur/rok TECO, spol. s r.o. Staré záhrady 18, 821 05 Bratislava IČO: 31349404
037 Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 11.01.2012 22.6.2012 23.6.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Ballymore Real Estate, s.r.o.
038 DONET, s.r.o. Šalviova 48, 821 01  Bratislava IČO: 35732636 / Nájom nebytových priestorov, zmena výmery 26.6.2012 1.7.2012  1720,87 Eur/rok DONET, s.r.o. Šalviova 48, 821 01  Bratislava IČO: 35732636
039 Martin Petráš / Nájom vonkajšej plochy  26.6.2012 1.7.2012 382,37 Eur/rok Martin Petráš
040 Iveta Hášová / Nájom vonkajšej plochy  29.6.2012 1.7.2012 382,37 Eur/rok Iveta Hášová
041 Ing. Helena Joríková / Nájom vonkajšej plochy  29.6.2012 1.7.2012 382,37 Eur/rok Ing. Helena Joríková
042 Mgr. MVDr. Miroslav Špejl / Nájom vonkajšej plochy  11.7.2012 1.8.2012 382,37 Eur/rok Mgr. MVDr. Miroslav Špejl
043 Dodatok č. 3 k Zmluve  o výkone činností v oblasti zriaďovania, správy a údržby informačných technológií, zo dňa 01.06.2009 11.7.2012 12.7.2012  66,00  IT-Config s.r.o.
044 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzavtvorenej dňa 19.12.2011 17.7.2012 18.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a BMC internacional, a.s.
045 Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka Čapajevova 5, 851 01 Bratislava IČO: 00492485 / Nájom pozemkov za účelom prevádzkovania trhoviska  20.7.2012 1.8.2012  100,00 Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka Čapajevova 5, 851 01 Bratislava IČO: 00492485
046  Zmluva o poskytnutí služieb 25.7.2012 25.7.2012    ARCADIS Geotechnika a.s.
047 Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu 24.7.2012 1.8.2012 zníženie ceny  o 0,0041 Eur/kWh  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
049 Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100006-ZoVP uzatvorenej dňa 01.02.2012 2.7.2012 4.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a ZSE Distribúcia , a.s.
050 Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100007-ZoVP uzatvorenej dňa 01.02.2012 2.7.2012 4.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a ZSE Distribúcia , a.s.
051 Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP/5/1010/2012 BVS uzatvorenej dňa 27.02.2012 6.7.2012 7.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
052 Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP/6/1010/2012 BVS uzatvorenej dňa 14.03.2012 6.7.2012 7.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
053 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 04.05.2011 3.8.2012 4.8.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Slovenská republika - Slovenská správa ciest
054 Prof. Dr. Ján Bakoš / Nájom vonkajšej plochy  21.8.2012 1.9.2012 382,37 Eur/rok Prof. Dr. Ján Bakoš
055 Rasoul Marko / Nájom vonkajšej plochy  30.8.2012 1.9.2012 382,37 Eur/rok Rasoul Marko
056  Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 804959 174-8-2011 uzatvorenej dňa 30.6.2011  24.8.2012 25.8.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Železnice slovenske republiky, Bratislava
057 ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 12.9.2012 13.9.2012 Celkom  4800 až 7200 Eur  D.M.K. AUDIT s.r.o
058 DODATOK č.2 k Nájomnej zmluve č.2/2010 uzatvorenej dňa 23.06.2010 30.7.2012 31.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Verejné prístavy a.s.Bratislava
059 Dodatok Ponuka E.Výhoda 1.10.2012 1.12.2012 10 % zľava z ceny el. ZSE Energia, a.s.
060 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.277/2011-Ba uzatvorenej dňa 19.12.2011 1.10.2012 2.10.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
061 Dodatok č.1 k zmluve č.297/2011-Ba o podmienkach realzácie stavby a ďalšieho jej prevádzkovania uzatvorenej dňa dňa 04.11.2011 1.10.2012 2.10.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
062 IT-CONIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46440372 / Nájom nebytových priestorov 4.10.2012 5.10.2012  1720,92 Eur/rok IT-CONIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46440372
063 Ing. Ladilsav Strašil - NUBIUM Račianska 25, 831 02 Bratislava IČO: 11812168 / Nájom pozemku na umiestnenie reklamných zariadení 9.10.2012 10.10.2012 696 Eur/rok/ 1 reklamné zariadenie obojstranné  Ing. Ladilsav Strašil - NUBIUM Račianska 25, 831 02 Bratislava IČO: 11812168
064 ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45450749 / Nájom vonkajšej plochy 1.10.2012 1.10.2012 382,36 Eur/rok ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45450749
065 Dodatok č. 5 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 29.10.2012 30.10.2012   Hlavné mesto SR Bratislava
066 Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č. 6734/11/44676 5.11.2012 6.11.2012   Československá obchodná banka, a.s. 
067 Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 5.11.2012 6.11.2012   Československá obchodná banka, a.
068 Zmluva o pravidlách úverovania č. 7987/12/44676 5.11.2012 6.11.2012 1000,00 Československá obchodná banka, a.
069 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti/-iam č. 7988/12/44676 5.11.2012 6.11.2012   Československá obchodná banka, a.
070 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 7989/12/44676 5.11.2012 6.11.2012   Československá obchodná banka, a.
071 Mgr. Maroš Palík - advokát Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratisalva IČO: 30869056 / Zmena dĺžky doby nájmu  13.11.2012 1.1.2013  2 150,93 Eur/rok  Mgr. Maroš Palík - advokát Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratisalva IČO: 30869056
072 Ventas, s.r.o. Milana Marečka 27, 841 08 Bratislava IČO: 45392986 / Zmena dĺžky doby nájmu  13.11.2012 1.1.2013  1 764,00 Eur/rok  Ventas, s.r.o. Milana Marečka 27, 841 08 Bratislava IČO: 45392986
073 Ephedra s.r.o. Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 46452389 / Nájom vonkajšej plochy 14.11.2012 14.11.2012   828,45 Eur na celú dobu nájmu Ephedra s.r.o. Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 46452389
074 METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12, 851 05 Bratislava IČO: 35795298 / Zmena dĺžky doby nájmu  14.11.2012 1.1.2013  15 056,50 Eur/rok  METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12, 851 05 Bratislava IČO: 35795298
075 Signum Consalting s.r.o Furdekova 14, 851 03 Bratislava IČO: 36677736 / Zmena dĺžky doby nájmu  14.11.2012 1.1.2013  4 301,86 Eur/rok  Signum Consalting s.r.o Furdekova 14, 851 03 Bratislava IČO: 36677736
076 PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO: 35884771 / Zmena dĺžky doby nájmu  15.11.2012 1.1.2013   2 150,93 Eur/rok  PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO: 35884771
077 ALBACO s.r.o. Pifflova 7, 851 01 Bratislava IČO: 35810696 / Zmena dĺžky doby nájmu  16.11.2012 1.1.2013   3 528,00 Eur/rok  ALBACO s.r.o. Pifflova 7, 851 01 Bratislava IČO: 35810696
078 Ing. Miloš Benčič M+D Trenčianska 31, 821 09 Bratislava IČO: 13991931 / Zmena dĺžky doby nájmu  19.11.2012 1.1.2013  2 150,93 Eur/rok  Ing. Miloš Benčič M+D Trenčianska 31, 821 09 Bratislava IČO: 13991931
079 Iveta Hášová / Zmena dĺžky doby nájmu  22.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Iveta Hášová
080 Bolek Jozef / Zmena dĺžky doby nájmu  22.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Bolek Jozef
081 Milan Čulen Černyševského 39, 85101 Bratislava IČO: 41482123 / Zmena dĺžky doby nájmu  22.11.2012 1.1.2013  382,36 Eur/rok Milan Čulen Černyševského 39, 85101 Bratislava IČO: 41482123
082 Mgr. MVDr. Miroslav Špejl / Zmena dĺžky doby nájmu  22.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Mgr. MVDr. Miroslav Špejl
083 Ing. Helena Joríková / Zmena dĺžky doby nájmu  22.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Ing. Helena Joríková
084 Rasoul Marko / Zmena dĺžky doby nájmu  23.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Rasoul Marko
085 Janko Karol / Zmena dĺžky doby nájmu  26.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Janko Karol
086 Stanislav Rigáň Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 41120931 / Nájom vonkajšej plochy 28.11.2012 1.1.2013  382,36 Eur/rok Stanislav Rigáň Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 41120931
087 TECO, spol. s r.o. Staré záhrady 18, 821 05 Bratislava IČO: 31349404 / Zmena ceny za služby a dĺžky doby nájmu  28.11.2012 1.1.2013  3441,84 Eur/rok TECO, spol. s r.o. Staré záhrady 18, 821 05 Bratislava IČO: 31349404
088 Prof. Dr. Ján Bakoš / Zmena dĺžky doby nájmu  28.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Prof. Dr. Ján Bakoš
089 OFIS - BAU, s.r.o.Muchovo nám.12, 851 01 Bratislava IČO: 35762381 / Zmena dĺžky doby nájmu  28.11.2012 1.1.2013 2150,93 Eur/rok OFIS - BAU, s.r.o.Muchovo nám.12, 851 01 Bratislava IČO: 35762381
090 Elian Creative s.r.o. Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava IČO: 35960060 / Nájom nebytových priestorov 10.12.2012 1.1.2013 5162,64 Eur/rok Elian Creative s.r.o. Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava IČO: 35960060
091 FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772 / Zmena ceny za služby a dĺžky doby nájmu  18.12.2012 1.1.2013   8 399,76 Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772
092 Gábrišová Zuzana / Zmena dĺžky doby nájmu    20.12.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Gábrišová Zuzana
093 DONET, s.r.o. Šalviova 48, 821 01  Bratislava IČO: 35732636 / Zmena dĺžky doby nájmu  20.12.2012 1.1.2013   1720,87 Eur/rok DONET, s.r.o. Šalviova 48, 821 01  Bratislava IČO: 35732636
094 Sistik, s.r.o. Muchovo nám. 12, 851 01  Bratislava IČO: 35847476 / Zmena dĺžky doby nájmu  20.12.2012 1.1.2013    2150,93 Eur/rok Sistik, s.r.o. Muchovo nám. 12, 851 01  Bratislava IČO: 35847476
095 STAV - EXCLUSIVE s.r.o. Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava IČO: 45457221 / Nájom nebytových priestorov 21.12.2012 1.1.2013 8203,20 Eur/rok STAV - EXCLUSIVE s.r.o. Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava IČO: 45457221