title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
095 Zmluva o nájme č. 60/12 21.12.2012 1.1.2013 8203,20 Eur/rok STAV - EXCLUSIVE s.r.o. Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava IČO: 45457221
094 Dodatok č.4 k zmluve o nájme č.017/04 20.12.2012 1.1.2013    2150,93 Eur/rok Sistik, s.r.o. Muchovo nám. 12, 851 01  Bratislava IČO: 35847476
093 Dodatok č.9 k zmluve o nájme č.028/05 20.12.2012 1.1.2013   1720,87 Eur/rok DONET, s.r.o. Šalviova 48, 821 01  Bratislava IČO: 35732636
092 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 20.12.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Gábrišová Zuzana
091 Dodatok č.7 k zmluve o nájme č.009/04 18.12.2012 1.1.2013   8 399,76 Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772
090 Zmluva o nájme č. 59/12 10.12.2012 1.1.2013 5162,64 Eur/rok Elian Creative s.r.o. Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava IČO: 35960060
089 Dodatok č.5 k zmluve o nájme č.004/04 28.11.2012 1.1.2013 2150,93 Eur/rok OFIS - BAU, s.r.o.Muchovo nám.12, 851 01 Bratislava IČO: 35762381
088 Dodatok č.1 k zmluve o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 28.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Prof. Dr. Ján Bakoš
087 Dodatok č.6 k zmluve o nájme č.015/04 28.11.2012 1.1.2013  3441,84 Eur/rok TECO, spol. s r.o. Staré záhrady 18, 821 05 Bratislava IČO: 31349404
086 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 28.11.2012 1.1.2013  382,36 Eur/rok Stanislav Rigáň Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 41120931
085 Dodatok č.2 k zmluve o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 26.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Janko Karol
084 Dodatok č.1 k zmluve o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 23.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Rasoul Marko
083 Dodatok č.1 k zmluve o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 22.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Ing. Helena Joríková
082 Dodatok č.1 k zmluve o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 22.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Mgr. MVDr. Miroslav Špejl
081 Dodatok č.1 k zmluve o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 22.11.2012 1.1.2013  382,36 Eur/rok Milan Čulen Černyševského 39, 85101 Bratislava IČO: 41482123
080 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 22.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Bolek Jozef
079 Dodatok č.1 k zmluve o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 22.11.2012 1.1.2013 382,37 Eur/rok Iveta Hášová
078 Dodatok č.4 k zmluve o nájme č. 003/04 19.11.2012 1.1.2013  2 150,93 Eur/rok  Ing. Miloš Benčič M+D Trenčianska 31, 821 09 Bratislava IČO: 13991931
077 Dodatok č.4 k zmluve o nájme č. 047/08 16.11.2012 1.1.2013   3 528,00 Eur/rok  ALBACO s.r.o. Pifflova 7, 851 01 Bratislava IČO: 35810696
076 Dodatok č.4 k zmluve o nájme č. 025/04 15.11.2012 1.1.2013   2 150,93 Eur/rok  PARANO, spol. s r.o. Pečnianska 11, 851 01 Bratislava IČO: 35884771
075 Dodatok č.2 k zmluve o nájme č. 053/09 14.11.2012 1.1.2013  4 301,86 Eur/rok  Signum Consalting s.r.o Furdekova 14, 851 03 Bratislava IČO: 36677736
074 Dodatok č.10 k zmluve o nájme č. 037/01 14.11.2012 1.1.2013  15 056,50 Eur/rok  METRO Investing s.r.o. Muchovo nám. č. 12, 851 05 Bratislava IČO: 35795298
073 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 14.11.2012 14.11.2012   828,45 Eur na celú dobu nájmu Ephedra s.r.o. Mánesovo nám. 2, 851 01 Bratislava IČO: 46452389
072 Dodatok č.2 k zmluve o nájme č. 056/10 13.11.2012 1.1.2013  1 764,00 Eur/rok  Ventas, s.r.o. Milana Marečka 27, 841 08 Bratislava IČO: 45392986
071 Dodatok č.3 k zmluve o nájme č. 038/07 13.11.2012 1.1.2013  2 150,93 Eur/rok  Mgr. Maroš Palík - advokát Muchovo nám. č. 12 851 01 Bratisalva IČO: 30869056
070 Zmluva o zriadení záložného práva kpohľadávkam č. 7989/12/44676 5.11.2012 6.11.2012   Československá obchodná banka, a.
069 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti/-iam č. 7988/12/44676 5.11.2012 6.11.2012   Československá obchodná banka, a.
068 Zmluva o pravidlách úverovania č. 7987/12/44676 5.11.2012 6.11.2012 1000,00 Československá obchodná banka, a.
067 Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 5.11.2012 6.11.2012   Československá obchodná banka, a.
066 Dodatok č.1 k Zmluve o účelovom úvere č. 6734/11/44676 5.11.2012 6.11.2012   Československá obchodná banka, a.s. 
065 Dodatok č.5 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 29.10.2012 30.10.2012   Hlavné mesto SR Bratislava
064 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 1.10.2012 1.10.2012 382,36 Eur/rok ROFEA s.r.o. Černyševského 33, 851 01 Bratislava IČO: 45450749
063 Zmluva o nájme č. BA/BA/00/00/2012 9.10.2012 10.10.2012 696 Eur/rok/ 1 reklamné zariadenie obojstranné  Ing. Ladilsav Strašil - NUBIUM Račianska 25, 831 02 Bratislava IČO: 11812168
062 Zmluva o nájme č. 58/12 4.10.2012 5.10.2012  1720,92 Eur/rok IT-CONIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46440372
061 Dodatok č.1 kzmluve č.297/2011-Ba o podmienkach realzácie stavby a ďalšieho jej prevádzkovania uzatvorenej dňa dňa 04.11.2011 1.10.2012 2.10.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
060 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.277/2011-Ba uzatvorenej dňa 19.12.2011 1.10.2012 2.10.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
059 Dodatok Ponuka E.Výhoda 1.10.2012 1.12.2012 10 % zľava z ceny el. ZSE Energia, a.s.
058 DODATOK č.2 k Nájomnej zmluve č.2/2010 uzatvorenej dňa 23.06.2010 30.7.2012 31.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Verejné prístavy a.s.Bratislava
057 ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 12.9.2012 13.9.2012 Celkom  4800 až 7200 Eur  D.M.K. AUDIT s.r.o
056 Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 804959 174-8-2011 uzatvorenej dňa 30.6.2011 24.8.2012 25.8.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Železnice slovenske republiky, Bratislava
055 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 30.8.2012 1.9.2012 382,37 Eur/rok Rasoul Marko
054 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 21.8.2012 1.9.2012 382,37 Eur/rok Prof. Dr. Ján Bakoš
053 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 04.05.2011 3.8.2012 4.8.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Slovenská republika - Slovenská správa ciest
052 Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP/6/1010/2012 BVS uzatvorenej dňa 14.03.2012 6.7.2012 7.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
051 Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP/5/1010/2012 BVS uzatvorenej dňa 27.02.2012 6.7.2012 7.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
050 Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100007-ZoVP uzatvorenej dňa 01.02.2012 2.7.2012 4.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a ZSE Distribúcia , a.s.
049 Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100006-ZoVP uzatvorenej dňa 01.02.2012 2.7.2012 4.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a ZSE Distribúcia , a.s.
048 Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach na realizáciu stavby „NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor -Šafárikovo námestie" 2.7.2012 4.7.2012 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
047 Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu 24.7.2012 1.8.2012 zníženie ceny  o 0,0041 Eur/kWh  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
046 Zmluva o poskytnutí služieb 25.7.2012 25.7.2012    ARCADIS Geotechnika a.s.
045 Nájomná zmluva 20.7.2012 1.8.2012  100,00 Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka Čapajevova 5, 851 01 Bratislava IČO: 00492485
044 Dodatok č.1 k Nájomnej zmluveuzavtvorenej dňa 19.12.2011 17.7.2012 18.7.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a BMC internacional, a.s.
043 Dodatok č. 3 kZmluveovýkone činností voblasti zriaďovania, správy aúdržby informačných technológií, zo dňa 01.06.2009 11.7.2012 12.7.2012  66,00  IT-Config s.r.o.
042 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 11.7.2012 1.8.2012 382,37 Eur/rok Mgr. MVDr. Miroslav Špejl
041 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 29.6.2012 1.7.2012 382,37 Eur/rok Ing. Helena Joríková
040 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 29.6.2012 1.7.2012 382,37 Eur/rok Iveta Hášová
039 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 26.6.2012 1.7.2012 382,37 Eur/rok Martin Petráš
038 Dodatok č.8 k zmluve o nájme č.028/05 26.6.2012 1.7.2012  1720,87 Eur/rok DONET, s.r.o. Šalviova 48, 821 01  Bratislava IČO: 35732636
037 Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 11.01.2012 22.6.2012 23.6.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a Ballymore Real Estate, s.r.o.
036 Dodatok č.5 k zmluve o nájme č.015/04 20.6.2012 1.7.2012  2151,00 Eur/rok TECO, spol. s r.o. Staré záhrady 18, 821 05 Bratislava IČO: 31349404
035 Dodatok č.3 k ZMLUVE o DIELO na spracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"(č.zhotoviteľa 1010-00) 15.6.2012 16.6.2012 840 000,00  Alfa 04 a.s. v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účatníka združenia,      PIO KERAMOPROJEKT, a.s. v postavení účastníka združenia a REMING CONSULT a.s. v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej 07.09.2007
034 Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO na spracovanie a dodanie dokumentácie na výber zhotoviteľa stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafáriko nám." (č.zhotoviteľa 1011-00) 14.6.2012 15.6.2012   Alfa 04 a.s. v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účatníka združenia,      PIO KERAMOPROJEKT, a.s. v postavení účastníka združenia a REMING CONSULT a.s. v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej 07.09.2007
033 Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej dňa 17.05.2011 8.6.2012 9.6.2012   Hlavné mesto SR Bratislava a  Emerald Property Group s.r.o.
032 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce zo dňa 22.10.007  28.5.2012 28.5.2012  382,37 Eur/rok Roland Bluska s.r.o. Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava IČO: 46490761
030 Poistná zmluva Auto & Voľnosť KASKO č.3007007890 17.5.2012 18.4.2012  281,69 UNIQA poisťovňa, a.s.
029 Poistná zmluva Auto & Voľnosť KASKO č.3007007895 17.5.2012 18.4.2012  395,40 UNIQA poisťovňa, a.s.
028 Poistná zmluva Auto & Voľnosť KASKO č.3007007894 17.5.2012 18.4.2012  584,50 UNIQA poisťovňa, a.s.
027 Poistná zmluva Auto & Voľnosť PZP č. 9259445159 9.5.2012 18.4.2012   96,24 UNIQA poisťovňa, a.s.
026 Poistná zmluva Auto & Voľnosť PZP č. 9259445160 9.5.2012 18.4.2012  145,20 UNIQA poisťovňa, a.s.
025 Poistná zmluva Auto & Voľnosť PZP č. 9259445158 9.5.2012 18.4.2012  145,20 UNIQA poisťovňa, a.s.
024 Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998 medzi Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a METRO Bratislava a.s. 10.5.2012 11.5.2012   Hlavné mesto SR Bratislava
023 Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 88 0706 11 00 10.5.2012 11.5.2012   Hlavné mesto SR Bratislava
022 ZMLUVA O NÁJME POZEMKOV č. 08 88 0280 12 00 10.5.2012 11.5.2012  1,00 Eur Hlavné mesto SR Bratislava
021 Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.57/12 26.4.2012 1.5.2012    8 820,00 Eur/rok MŠB - exclusive s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 44634994
020 Dodatok č.19 k Zmluve o dielo zo dňa 30.03.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 24.3.2012 25.3.2012 zľava 20% OFIS-BAU,. s.r.o.
019 ZMLUVA O NÁJME č.57/12 19.4.2012 1.5.2012  8 203,20 Eur/rok MŠB - exclusive s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava IČO: 44634994
018 Dodatok č.1 k zmluve o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 13.3.2012 13.3.2012 382,37 Eur/rok  Janko Karol
017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí stavby 14.3.2012 15.3.2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
016 Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.056/10 1.3.2012 1.3.2012  1 764,00 Eur/rok Ventas, s.r.o. Milana Marečka 27, 841 08 Bratislava IČO: 45392986
015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí stavby 27.2.2012 28.2.2012   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
014 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 15.2.2012 1.3.2012 382,37 Eur/rok Janko Karol
014 Dodatok č.9 k Zmluve o poskytovaní ochranných bezpečnostných služieb 20.2.2012 3.3.2012  5,20 Eur/hod/ osoba B.O.B. Security, spol. s r,o,.
013 Dodatok č.3 k zmluve o nájme č.032/06 31.1.2012 31.1.2012  6452,78 Eur/rok JUDr. Henrieta Danišová, advokátka Muchovo nám.1, 851 01 Bratislava IČO: 6062186020
012 Zmluva o vykonanáí preložky Elektroenergetického zariadenia Č.Zml. 1222100007-ZoVP 1.2.2012 2.2.2012   ZSE Distribúcia , a.s.
011 Zmluva o vykonanáí preložky Elektroenergetického zariadenia Č.Zml. 1222100006-ZoVP 1.2.2012 2.2.2012   ZSE Distribúcia , a.s.
010 Zmluva o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach na realizáciu stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Bosákova ul. - Šafáriko nám." 25.1.2012   Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
008 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 30.1.2012 1.2.2012  382,37 Eur/rok Rigáňová Soňa
007 Dodatok č.2 k Zmluve o výkone činností v oblasti zriaďovania, správy a údržby IT zo ďňa 01.06.2009 23.1.2012 23.1.2012  382,37 Eur/rok IT-CONFIG s.r.o. Rajecká 16, 821 07 Bratislava IČO: 46440372
006 Dodatok č.2 k ZMLUVE o DIELO na spracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie"(č.zhotoviteľa 1010-00) 18.1.2012 19.1.2012  236 400,00 Alfa 04 a.s. v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účatníka združenia,       PIO KERAMOPROJEKT, a.s. v postavení účastníka združenia a REMING CONSULT a.s. v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení uzatvorenej 07.09.2007
005 Dodatok č.3 k zmluve o nájme č.047/08 16.1.2012 1.2.2012  3 234,00 Eur/rok ALBACO s.r.o. Pifflova 7, 851 01 Bratislava IČO: 35810696
004 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 11.1.2012 11.1.2012   Ballymore Real  Estate, s.r.o.
003 Dodatok č.6 k zmluve o nájme č.009/04 1.1.2012 1.1.2012  8 399,76 Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava IČO: 35785772
002 Dodatok č.4 k zmluve o nájme č.015/04 1.1.2012 1.1.2012  3 226,46 Eur/rok TECO, spol. s r.o. Staré záhrady 18, 821 05 Bratislava IČO: 31349404
001 ZMLUVA o nájme vonkajšej plochy v areáli INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave 1.1.2012 1.1.2012 382,37 Eur/rok PhDr. Zlatica Magátová - MAG móda Plus Farského 20, 851 01 Bratislava IČO: 34448462
001 Dodatok č.2 k Zmluve o vykonávaní účtovníctva 1.1.2012 1.1.2012 166 Eur/mes + 1 Eur/ 1 pol. + ročná uzáv. 350 Eur D.M.K. CONSULTING s.r.o.