title
 

Objednávky

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Číslo objednávky Dátum vystavenia Popis objednaného plnenia Cena (Eur s DPH) Dodávateľ
404/27.12.2019_ObjMB027 27.12.2019 Projektantské služby doprojektovania existujúceho projektu „Polyfunkčný súbor Muchovo námestie v stupňoch: 1. architektonická štúdia 2. dokumentácia pre územné rozhodnutie. 83 760,00 pantograph s.r.o.
386/05.12.2019_ObjMB026 5.12.2019 Vypracovanie geodetických dokladov, geometrických plánov na oddelenie pozemkov a iných geodetických podkladov, potrebných na uzatvorenie majetkovo - právnych zmlúv s tretími subjektami pre stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 2. časť Bosákova ul. Janíkov dvor." 2 500,00 GEOASPEKT s.r.o.
375b/20.11.2019_ObjMB025b 20.11.2019 Doplnenie rozsahu poradenskej služby - vypracovanie daňovej analýzy k projektu „Most Košická". 2 052,00 Ernst & Young, s.r.o
371/18.11.2019_ObjMB025 19.11.2019 Celoplošná jesenná deratizácia koridoru Nosného systému MHD (vonkajšie plochy v mestskej časti Petržalka) 1800,00 CHEMIX- D s r.o.
346/30.10.2019_ObjMB024b 30.10.2019 Poradenské služby - daňové poradenstvo - vypracovanie daňovej analýzy k projektu „Most Košická". 5 928,00 Ernst & Young, s.r.o
345/29.10.2019_ObjMB024 29.10.2019 Dodávka produktu PDF software, ABBYY FineReader 15 Standard, Single User Licence (ESD), Perpetual v počte 5 ks 954,00 LeNS, spol. s r.o.
325/17.10.2019_ObjMB023 17.10.2019 Dodávkau produktu ESET Endpoint Potection Standard 324,00 LeNS, spol. s r.o.
306/14.10.2019_ObjMB022 14.10.2019 Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky (periodickej revízie) elektrických zariadení a vizuálna kontrola zariadení na ochranu pred bleskom 450,00 RENELs.r.o.
274/27.09.2019_ObjMB021 27.9.2019 Odborná prehliadka a skúška domového regulátora plynu. 70,00 Milan Homola
273/27.09.2019_ObjMB020 27.9.2019 Revízia a čistenie dvoch samostatných nerezových komínov o priemeroch 13 cm 56,00 Kominár s.r.o.
268/26.09.2019_ObjMB019 26.9.2019 Revízia a servis plynových vykurovacích kotlov 296,40 SETING Bratislava, spol. s r.o.
267/26.09.2019_ObjMB018 26.9.2019 Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov 96,96 HOREX HX s.r.o.
222/16.08.2019_ObjMB017 16.8.2019 Vypracovanie znaleckého posudku na prenájom pozemku. 250,00 Ing. Jana Bendžalová, PhD.
199/02.08.2019_ ObjMB016 2.8.2019 Vyhladanie liniek na ústredni a prepojenie v sídle spoločnosti 84,00 RAINSIDE s.r.o.
185/25.07.2019_ObjMB015 25.7.2019 Výmena fotobuniek - Foto CAME DIR 10 97,42 KRISTL s.r.o.
184/25.07.2019_ObjMB014 25.7.2019 1000 ks hlavičkového papiera 140,00 Bob Artor s. r. o.
132/01.07.2019_OBJMB013 1.7.2019 Geodetické práce a činnosti v rámci vyhotovení geometrických plánov na oddelenie pozemkov pre stavbu „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janíkov dvor". 2834,00 GEOASPEKT s.r.o.
113/13.06.2019_OBJMB012 13.6.2019 Objednávka geodetických činností / činnosť SD 120 Eur/deň Ing. Alfréd STADLMANN - Geo-AS
111/03.06.2019_ObjMB011 3.6.2019 Revízia vyčistenie dvoch samostatných nerezových kondenzačných komínov o priemeroch 13 cm 46,00 Dom Komfort s. r.o.
108/03.06.2019_ObjMB010 3.6.2019 Dodávka záložného napájacieho zdroja pre server 444,00 LeNS, spol. s r.o.
106/21.05.2019_ObjMB009 21.5.2019 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena 300,00 Ing. Jozef Fajnor
103/21.05.2019_ObjMB008 21.5.2019 Dodanie kancelárskeho papiera 84,00 FULL SERVIS, spol. s r.o.
102/17.05.2019_ObjMB007 17.5.2019 Vypracovanie cenovej kalkulácie nákladov na výstavbu a následný fit-out administratívnych priestorov a priestorov skladu 984,00 QCM, s.r.o.
101/17.05.2019_ObjMB006 17.5.2019 Posúdenie trhovej ceny pozemku na Muchovom nám. č. 12, 852 71 Bratislava a jeho potenciálu na umiestnenie developerského projektu 1 800,00 HERRYS s.r.o.
090/30.04.2019_ObjMB005 30.4.2019 Školenie vodičov referentských vozidiel pre 9 zamestnancov. 150,00 AUTOŠKOLA L - GROUP s.r.o.
089/29.04.2019_ObjMB004 29.4.2019 Kontrola zabezpečovacieho a kamerového systému na Muchovom nám. č.12. 240,00 Mgr. Martin Novosad - EMEN
085/24.04.2019_ObjMB003 24.4.2019 Celoplošná jarná deratizácia koridoru Nosného systému MHD (vonkajšie plochy v mestskej časti Petržalka) 1 800,00 CHEMIX- D s r.o.
052/08.03.2019_ObjMB002 8.3.2019 Meranie ovzdušia na pracovisku 360,00 DILMUN SYSTEM, s.r.o.
038/06.02.2019_ObjMB001 6.2.2019 Preloženie telefonických aparátov v sídle spoločnosti na Muchovom nám. č. 12 50,00 RAINSIDE s. r. o.