title
 

Orgány spoločnosti

 

METRO Bratislava a.s. 

Mimoriadnym valným zhromaždením zvolení s účinnosťou ku dňu 27. marca 2019.

 

Predstavenstvo

Ing. arch. Drahan PETROVIČ
Predseda predstavenstva 

Mgr. Albín MRÁZ
Člen predstavenstva

Ing. Peter GUTTMAN
Člen predstavenstva

PhDr. Boris TAHY
Člen predstavenstva

Ing. Viktor VESELOVSKÝ
Člen predstavenstva

 

Dozorná rada

JUDr. Martin OŽVALD
Predseda dozornej rady

Mgr. Rastislav TEŠOVIČ
Člen dozornej rady

Mgr. Peter PILINSKÝ
Člen dozornej rady

JUDr. Mgr. Jozef UHLER
Člen dozornej rady

PhDr. Jana POLÁČIKOVÁ
Člen dozornej rady

JUDr. Magdaléna VLÁČILÍKOVÁ
Člen dozornej rady