title
 

Orgány spoločnosti

 

METRO Bratislava a.s. 

 

Predstavenstvo

Ing. Vladimír MICHÁLEK
Predseda predstavenstva 

RNDr. Želmíra GREIFOVÁ
Podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj ŠTERBATÝ
Člen predstavenstva

Ing. Ildikó VIRÁGOVÁ
Člen predstavenstva

JUDr. Martin DILONG
Člen predstavenstva

Mgr. Ing. Peter BOBULA
Člen predstavenstva

 

Dozorná rada

JUDr. Martin OŽVALD
Predseda dozornej rady

Mgr. Martin KATRIAK
Podpredseda dozornej rady

Ing. Gabriel BALÁŽ
Člen dozornej rady

Ing. Slavomír DROZD
Člen dozornej rady

Ing. Miroslav BIALKO
Člen dozornej rady

Izabella JÉGH
Člen dozornej rady

JUDr. Monika ĎURECHOVÁ
Člen dozornej rady