title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
014 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena SKY PARK 11.5.2021 12.5.2021 36 108,00 (preddavok 1/2 z ceny) METRO Bratislava a.s. (Budúci povinný), Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (Budúci oprávnený) a SKY PARK RESIDENCES s. r. o. (Platiteľ)
013 Zmluva o poskytnutí poradenských a právnych služieb v oblasti dopravy, územného plánovania, výstavby, katastra nehnuteľností 12.5.2021 14.5.2021 12 000 eur max / 24 mes. Advokátska kancelária JUDr. Anna Polonyová, advokátka
012 Zmluva o nájme 11.5.2021 13.5.2021 47 425,12 eur celkom Akzent BigBoard, a.s.
011 HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL - AUTO KOMPLET 14.4.2021 14.4.2021 827,78 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
010 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme č.011/16 / nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 6.4.2021 1.4.2021 4590,00 + 162,00 eur celkom BAM s.r.o.
009 Kúpna zmluva č. Z20215533_Z / notebooky 25.3.2021 26.3.2021 2 404,80 Henrich Sonnenschein - ITSK
008 Zmluva o dielo na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby – zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie“ v MČ Bratislava - Petržalka 15.3.2021 16.3.2021 201 600,00 PROMA, s.r.o.
007 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 12.3.2021 13.3.2021 38 318,40 (preddavok za VB) Twin City Infrastructure s.r.o.
006 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 12.3.2021 13.3.2021 42 024,00 (preddavok za VB) Smart City Office s.r.o.
005 Kúpna zmluva 25.2.2021 26.2.2021 2 400,00 Alexander Filip Škarpíšek
004 Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI 24.2.2021 25.2.2021 1 381,46 Wolters Kluwer SR s.r.o.
003 Rámcová dohoda - zmluva o dielo / projektantská činnosť a súvisiace služby 10.2.2021 12.2.2021 2 400 000 Eur (max / 48 mes.) R - PROJECT INVEST s.r.o, KAMI PROFIT, s.r.o, VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., Združenie dodávateľov „Združenie Bratislava": SHP SK s.r.o., AFRY CZ s.r.o. a SHB, akciová společnost, Združenie dodávateľov „Združenie RCA 04": REMING CONSULT a.s. a ALFA 04 a.s., DOPRAVOPROJEKT, a.s.
002 Dodatok č.3 k zmluve o nájme č.019/19 / Nájom nebytových priestorov 29.1.2021 1.2.2021 3 456,00 Eur/rok PLUS FUTURE SK, s.r.o.
001 DOHODA O UKONČENÍ Zmluvy o nájme pozemku zo dňa 19.06.2018 27.1.2021 28.1.2021 Eurovea 2, s.r.o.