title
 

Zmluvy

Zverejňovanie pre METRO Bratislava a.s.

Poradové číslo Názov zmluva / predmet Dátum uzatvorenia Dátum účinnosti Cena (Eur s DPH) Dodávateľ / účastník zmluvy
072 Dodatok č.2 k zmluve o nájme č.012/16 / Nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 4.12.2019 14.12.2018 8 640,00 Eur/rok + 864,00 Eur/rok EUROVIA CS, a.s.
071 Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.011/16 / Nájom nebytových priestorov a vonkajej plochy 13.12.2018 14.12.2018 7 344,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok BAM s.r.o.
070 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB A ODMENE ADVOKÁTA 13.12.2018 14.12.2018 podľa cenníka právnych služieb v zmluve JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
069 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 015/16 13.12.2018 14.12.2018 864,00 Eur/rok Urdovič Tomáš
068 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 006/16 11.12.2018 12.12.2018 432,00 Eur/rok Ing. Marian Janek, PhD
067 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 016/16 11.12.2018 12.12.2018 432,00 Eur/rok Starunská Soňa
066 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 005/16 10.12.2018 12.12.2018 432,00 Eur/rok Tran Nam Ha
065 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 022/16 10.12.2018 10.12.2018 432,00 Eur/rok Milan Čulen
064 ZMLUVA o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č.NP 034/18 6.12.2018 1.11.2019 432,00 Eur/rok Rigáňová Kladudia
063 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 6.12.2018 7.12.2018 250,00 jednorázovo Mgr. Barbara Tinková -verejný zdravotník
062 Dodatok č.1 k zmluve o nájme č.016/18 / Nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 5.12.2018 7.12.2018 2160 Eur/rok + 216 Eur/rok Ing. Jozef Bočkay
061 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 003/16 3.12.2018 7.12.2018 432,00 Eur/rok Heerová Marta
060 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 019/16 29.11.2018 7.12.2018 432,00 Eur/rok Ing. Radoslav Makovínyi
059 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 023/16 3.12.2018 5.12.2018 432,00 Eur/rok Ing. Egon Patzko
058 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 028/17 4.12.2018 5.12.2018 432,00 Eur/rok Mgr. Katarína Žeňuchová
057 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 018/16 3.12.2018 4.12.2018 432,00 Eur/rok Maršalová Eva
056 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 011/16 3.12.2018 4.12.2018 432,00 Eur/rok Prof.Dr. Ján Bakoš
055 DODATOK č. 2 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 029/17 29.11.2018 4.12.2018 432,00 Eur/rok GEOASPEKT s.r.o.
054 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 024/17 30.11.2018 1.12.2018 432,00 Eur/rok Fabiánová Ivana
053 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 010/16 30.11.2018 1.12.2018 432,00 Eur/rok RNDr. Vladimír Jorík
052 DODATOK č. 3 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 002/16 30.11.2018 1.12.2018 432,00 Eur/rok KŠP s.r.o.
051 DODATOK č. 2 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 026/17 30.11.2018 1.12.2018 432,00 Eur/rok HAUS Vladimír
050 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 031/18 29.11.2018 30.11.2018 432,00 Eur/rok Onlinetaxi.sk s.r.o
049 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 014/16 29.11.2018 30.11.2018 432,00 Eur/rok Stanislav Rigáň
048 DODATOK č. 4 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 020/16 29.11.2018 30.11.2018 2160,00 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o
047 DODATOK č. 2 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 027/17 28.11.2018 30.11.2018 432,00 Eur/rok Árva Ivan
046 DODATOK č. 2 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 012/16 29.11.2018 30.11.2018 864,00 Eur/rok Rasoul Marko
045 Dodatok č.l k zmluve o nájme č.001/16 / nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 29.11.2018 30.11.2018 2 016,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok Ing. Miloš Benčič M+D
044 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 008/16 29.11.2018 30.11.2018 432,00 Eur/rok Ing. Miškovičová Jana
043 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám, 12 v Bratislave č. NP 017/16 29.11.2018 30.11.2018 432,00 Eur/rok Randjak Ľuboš
042 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 021/16 29.11.2018 30.11.2018 432,00 Eur/rok Mgr. Danka Lenčéšová
041 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 004/16 28.11.2018 30.11.2018 432,00 Eur/rok Prikler Michal
040 Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 002/16 / nájom nebytových priestorov a vonkajšej plochy 28.11.2018 30.11.2018 4 320,00 Eur/rok+216,00 Eur/rok FULL SERVIS, spol. s r.o.
039 Dodatok č.1 k zmluve o nájme č. 003/16 / nájom nebytových priestorov 28.11.2018 30.11.2018 2160,00 Eur/rok JUDr. Maroš Palik, advokát
038 ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY O PREVODE VLASTNÍCTVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 8.11.2018 14.11.2018 AHOJ DEVELOPMENT s.r.o.
037 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN 8.11.2018 14.11.2018 39,60 Eur/1 m2 (podľa GP spolu 3980 m2) AHOJ DEVELOPMENT s.r.o.
036 ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN 8.11.2018 14.11.2018 AHOJ DEVELOPMENT s.r.o.
035 DOHODA O PODMIENKACH ODSTRÁNENIA STAVBY 8.11.2018 14.11.2018 442 303,44 ako "pohľadávka" AHOJ DEVELOPMENT s.r.o.
034 MEMORANDUM O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII PROJEKTU 23.10.2018 13.11.2018 AHOJ DEVELOPMENT s.r.o.
033 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN 25.10.2018 26.10.2018 840,00 jednorázovo SWAN, a.s.
032 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN 15.10.2018 17.10.2018 8 520,00 jednorázovo IMAGEWELL, s.r.o.
031 DODATOK č. 1 K ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN 12.10.2018 13.10.2018 IMAGEWELL, s.r.o.
030 Zmluva o dielo / Oprava fasády administratívnej budovy INPAKO I na Muchovom nám. 12 v Bratislave 10.10.2018 11.10.2018 17 997,78 DOMOV Slovakia, a.s.
029 DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena / Zmena "Oprávneného" (stavba "Polyfunkčný súbor EUROVEA 2") 9.10.2018 10.10.2018 Overon, a.s.
028 Z M LU V A o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 033/18 28.9.2018 1.10.2018 432,00 Eur/rok Vacul s.r.o.
027 Zmluva o postúpení pohľadávky 26.9.2018 27.9.2018 METRO Investing s.r.o. v likvidácii
026 ZMLUVA O NÁJME č. NA 018/18 / nájom nebytových priestorov a nájom vonkajšej plochy 26.9.2018 1.10.2018 2160 Eur/rok + 216 Eur/rok Shop Trade s.r.o.
025 Dodatok č.7 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 6735/11/44676 27.9.2018 28.9.2018 1000,00 Eur jednorázovo Československá obchodná banka, a.s.
024 ZMLUVA O NÁJME č. NA 017/18 / nájom nebytových priestorov 15.8.2018 1.9.2018 2160,00 Eur/rok SAVAMA commerce, spol. s r.o.
023 ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN 15.8.2018 17.8.2018 4 680 Eur jednorazovo IMAGEWELL, s.r.o.
022 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 25.7.2018 26.7.2018 31 140 Eur preddavok za zriadenie VB SKY PARK RESIDENCES s. r. o.
021 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 012/16 19.7.2018 20.7.2018 864,00 Eur/rok Rasoul Marko
020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku, ev. č. budúceho oprávneného: 180795-121724530-ZBZ_VB 17.7.2018 20.7.2018 3120,00 Eur preddavok za zriadenie VB PROPERTY Danube, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s.
019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme zo dňa 09.01.2001 / Ukončenie nájmu nebytových priestorov 29.6.2018 30.6.2018 METRO Investing s.r.o.
018 DODATOK č. 3 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 020/16 29.6.2018 1.7.2018 2592,00 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o.
017 Zmluva o poskytnutí právnych služieb a odmene advokáta 28.6.2018 29.6.2018 podľa cenníka právnych služieb v zmluve JUDr. Henrieta Danišová, advokátka
016 Prechod práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo zo dňa 09.04.2010 (Zmluva zverejnená 20.06.2018 na web stránke Hl.mesta SR BA) 19.6.2018 21.6.2018 0,00 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, METRO Bratislava a.s., REMING Consult a.s., Alfa 04 a.s., PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
015 DODATOK č. 1 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 027/17 / zmena OV k odstaveniu 19.6.2018 20.6.2018 432,00 Eur/rok Árva Ivan
014 Zmluva o zriadení vecného bremena / v súvislosti s realizáciou stavby "Polyfunkčný súbor EUROVEA 2" 19.6.2018 21.6.2018 119 760,00 Eur jednorazovo PROPERTY Danube, s.r.o.
013 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena / v súvislosti s realizáciou stavby "Polyfunkčný súbor EUROVEA 2" 19.6.2018 20.6.2018 4080 Eur/ polovica predpokl.odplaty za zriadenie VB PROPERTY Danube, s.r.o.
012 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení práva umiestnenia horúcovodu do kolektora / v súvislosti s realizáciou stavby "Polyfunkčný súbor EUROVEA 2" 19.6.2018 20.6.2018 PROPERTY Danube, s.r.o.
011 ZMLUVA O NAJME POZEMKU / Účelom nájmu je užívanie predmetu nájmu pre realizáciu stavby „Polyfunkčný súbor EUROVEA 2" 19.6.2018 20.6.2018 12 672,00 Eur/rok PROPERTY Danube, s.r.o.
010 MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI / pri výstavbe polyfunkčn.komplexu EUROVEA 2, predĺženie pozemnej komunikácie na Pribinovej ulici 19.6.2018 20.6.2018 PROPERTY Danube, s.r.o.
009 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu SC2018/115/METRO 28.5.2018 31.5.2018 Podľa Prílohy 3 Cenník Odberová skupina M8 MET Slovakia, a.s.
008 ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. budúceho oprávneného: 180567-1700S1T13100-ZBZ_VB 25.5.2018 26.5.2018 18 120,00 Eur jednorázovo Západoslovenská distribučná, a.s.
007 DODATOK č. 2 k zmluve o prenájme vonkajšej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12 v Bratislave č. NP 020/16 14.5.2018 15.5.2018 2160 Eur/rok GEOTECH Bratislava s.r.o.
006 Dodatok č.2 k zmluve o nájme č. 008/16 / Nájom nebytových priestorov a nájom vonkajšej plochy 10.5.2018 1.7.2018 1 836,00 Eur/rok + 216,00 Eur/rok HBM Invest s.r.o.
005 ZMLUVA O NÁJME č. NA 016/18 / Nájom nebytových priestorov a nájom vonkajšej plochy 3.5.2018 7.5.2018 2160 Eur/rok + 216 Eur/rok Ing. Jozef Bočkay
004a Zmluva o prenájme nehnuteľností za účelom umiestnenia reklamných zariadení zo dňa 27.06.2016 - čiastočná výpoveď 27.4.2018 1.5.2018 Akzent BigBoard, a.s.
004 Dodatok č.1 k Zmluve o prenájme nehnuteľností za účelom umiestnenia reklamných zariadení 29.3.2018 1.4.2018 26 700,00 Eur/rok Akzent BigBoard, a.s.
003 Dodatok č.1 k zmluve o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP/029/17 31.1.2018 1.2.2018   GEOASPEKT s.r.o.
002 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ustanovenia § 151 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  Prílohy 15.1.2018 18.1.2018 3 348,00 Eur jednorázovo Twin City Infrastructure s.r.o.
001 Zmluva o prenájme vonkajšíej plochy v areáli objektu INPAKO na Muchovom nám. 12v Bratislave č. NP/031/18 2.1.2018 3.1.2018 432,00 Eur/rok Onlinetaxi.sk s.r.o.