title
 

Kontakt

 
 
METRO Bratislava a.s., IČO: 35732881 
Adresa : Primaciálne nám. č. 1, 811 01 Bratislava 
Poštová adresa : Muchovo nám. č. 12, 852 71 Bratislava 

telefón: 
sekretariát METRO Bratislava a.s. 
tel. +421-2-67 20 11 11

e-mail: sekretariat@metroba.sk


 
METRO Investing s.r.o. v likvidácii, IČO: 35795298 
Adresa : Muchovo nám. č. 12, 851 01 Bratislava 
Poštová adresa : Muchovo nám. č. 12, 852 77 Bratislava 

telefón: 
sekretariát:
tel.  +421-2-67 20 11 11  
         
e-mail: sekretariat@metroba.sk